به زودی اعلام میشود، برنده جایزه اسکار: شب نشینی عظما در جهنم!

همین :)