سخنان قصار امامزاده ملا حسنی !!

امریکا حتی عرضه این را هم ندارد که قیمت دلارش را ثابت نگه دارد.
همینطوری مثل آب اماله در حال نوسان است

ملا حسنی , نماینده ولی فقیه در اردبیل
امام جمعه ی نمره موقت اورمیه