احمدی نژاد و میرحسین موسوی در بدر دنبال امام دجالشان میگردند. آرزوی مشترکشان برگشت به دوران طلایی امام دجالشان می باشد


by Khanbaba Khan on Sunday, August 21, 2011 at 12:45pm


چند روز است هر رادیو و سایتی را باز میکنی یک وحشتی در آن دیده می شود، بخصوص آیت الله بی بی سی و رادیو پریروز که اسمش را الکی گذاشته است رادیو فردا و یا سایتهای زنجیره ای سپاه پاسداران و حتی سایت میرحسین موسوی، انگارکه پیش لرزه های زلزله زوالشان است، همه یک حرف می زنند و آن حرف این است که آمریکا نباید اسم مجاهدین خلق را از لیست کثیفش در بیاورد . زوزه های درد آلود، دار و دسته ولایت فقیه ،گوش فلک را کر کرده است که نباید آمریکا اسم مجاهدین را که به ناحق توی لیست گذاشته است دربیارید . میگویند وقتی که زلزله در راه است سگها شروع میکنند به زوزه کشیدن بعد بقیه حیوانها نیز شروع میکنند به سم کوبیدن و دم تکان دادند الان این صحنه که دار و دسته ولایت جهل و جنایت به راه انداخته اند درست مثل این می ماند که زلزله را احساس کرده اند . پاسداران نیروی قدس دست بکار شده اند مثل همیشه فرمان از بالا صادر شده است باید اجرا بشود به هر چه تمام شده . پاسدارنیروی قدسی نوری المالکی در عراق به قدرت رسیده است خامنه ای جلاد هر وقت فرمان حمله به اشرف را صادر میکند مالکی آن را اجرا میکند دیگر در فکر این نیست که این حمله محکومیت بین المللی دارد چون فرمان از ولی فقیه اش صادر شده است برایش مهم نیست که در دنیا بی آبرو میشود برایش این مهم است که فتوای ولی فقیه اش را اجرا بکند . نیروی قدس تنها به بغداد مدود نمی شود نیروی قدس برگیرنده تمام کشورها میباشد اصلأ برای خارج از ایران بنیانگذاری شده است . نمونه اش ترورهای مخالفین ولایت در اتریش و در آلمان و در فرانسه و درسوئیس و درترکیه و در تمام کشورهای دیگر . عملیات های تمام این نیروی قدس را خود خامنه ای جلاد شخصأ فرماندهی میکند نمونه اش وقتی که رهبران حزب دمکرات کردستان ایران را در آلمان ترور کردند دادگاه شخص خامنه ای را مسئول شناخت . بنظر من اگر امروز یک قاضی باشرف آری از مماشات پیدا بشود تمام ترورهای که رژیم کرده است برسی بکند به این نتیجه خواهد رسید که حکم این ترورها ازجانب شخص خامنه ای صادر شده است . و اما گفتیم که نیروی قدس تنها مدود به منطقه نمی شود در تمام کشورها وجود دارد اما متأسفانه مرکز این نیروی تروریستی چند سال است در آمریکا لونه کرده است . هر پاسدار شکنجه گری از ایران خارج شده مستقیم به آمریکا رفته و ظاهرأ مخالف ولایت فقیه خودش را جا زده است حتی آخوند کدیور عمامه اش را برداشته و ریشش را زده است شعارش نیز ضد ولایت فقیه بوده . هوشنگ امیر احمدی که اسم استاد دانشگاه را یدک میکشد او نیز شعارش این است که من به کشورم خدمت میکنم . تریتا پارسی نیز شعارش این است که ما ضد جنگیم و برای دموکراسی تلاش میکنیم و دیگر بزینه های هم وجود دارند که در دستگاه دولت آمریکا حتی در کاخ سفید مشغول کار رسمی هستند . مثل رضا ری و یا رضا تکیه تمام تلاشش برای سرپا نگهداشتن ولایت فقیه است . ولی ظاهرأ کارمند کاخ سفید است . یک تعداد هم باز از همان بچه جلادها با دزدیدن نام سبزها خودشان را نمایندگان سبزمعروفی میکنند . خوب سئوال این است حالا چه شده که همه این بچه جلادها در مقابل مجاهدین خلق ایران صف آرایی کرده اند؟ بنظرمن جواب خیلی روشن است برای اینکه ولایت فقیه درخطراست . باز سئوال مگر اینها ضد ولایت فقیه نبودند ؟ پس چه شده که یک دفعه همه این هزارات با چرخش صد و هشتاد درجه همه به سر و روی مجاهدین ریختند و حمایت از ولایت فقیه دشمنی با دشمن ولایت فقیه میکنند راستی چه شده است؟ اینها سرمایه گذاری چند ساله شان را یک دفعه و در یک جا به تنور ولایت ریخند؟ اول از آخوند کدیور می پرسم ای آخوند شیاد تیغ مگر حرام نبود؟ چرا ریشت را تراشیدی؟ مگر تاحالا تو نبودی هر منبری میرفتی می گفتی ریش گذشتن ثواب دارد و تیغ حرام است؟ برای چه عمامه را برداشتی مگرتاحالا این عمامه یکی از افتخارات تو نبودی؟ راستش برای چه اینقدر دست به دامان شیطان بزرگ شده ای ؟ مگرآمریکا این شیطان بزرگ دشمن اسلام خمینی دجال نبوده؟ چه شده ازش تقاضاء شفا میکنی؟ این آخوند حروم زاده آنقدر پرو شده به دولت آمریکا می نویسد که اگر اسم مجاهدین را از لیست تروریستی دربیاری دراذان عمومی مردم ایران حادثه بیست و هشت مرداد را با این کارتان زنده خواهید کرد و مردم ایران ضد آمریکا خواهند شد . مردم ایران هنوز کودتای دولت مصدق را فراموش نکرده اند تف بر اون دجالت ای شیاد مگرامام دجالت نمیگفت خوب شده مصدق از استعمار سیلی خورد است؟ چه شده یک دفعه دل سوز مصدق بزرگ شدید؟ مگر شعارتان مرگ بر شیطان بزرگ نبوده و برای چه این همه دریوزگی میکنید؟ مگر این هدفتان نبود که مردم ایران را تبدیل به ضد آمریکا به کنید؟ و اما هوشنگ امیراحمدی این رذل ترین فرد است در تاریخ ایران دیدم اصلأ نه شرم دارد و نه حیا را میشناسد یک کلام میشود در رابطه با این فرد گفت اگر لازم باشد دلالی خانواده خود را نیز خواهد کرد . و اما تریتا پارسی یک موجود است نه قیافه اش مثل آدم می ماند و نه حرف زدنش و نه فکرش اما در سایه دلارهای سبز بی زبان پول نفت ملت ایران این بچه بسیجی کارهای میکند که آدم می ماند به این بچه بسیجی چه بگوید طرف خواهان آزادی است ولی در چارچوب ولایت فقیه برای ملت ایران آزادی میخواهد و طرفدار حقوق بشر نیز هستش ولی نه آن حقوق بشرجهان شمول که معروف حظور همه است این حقوق که این موجود از آن طرفداری میکند حقوق نیست تیزکردن تیغ جلاد است ولی اسمش را گذاشته است حقوق بشر باید به این بچه جلاد بسیجی گفت بچه برو آب دهانت را پاک کن جلوی چشمم است که مثل موش دمت را میگیرند در همان آمریکا به دادگاه میکشانند چون مجاهدین خلق را خوب میشناسم . بقیه مزدورها نیز باید این را بدانند و به اون کله های عقب افتاده اشان فرو بکنند مجاهد خلق با مقاومت و با صداقتش و با پرداخت بها و قیمت در سایه رهبری آقای مسعود رجوی این مرد استوار و خستگی ناپذیر توان این را دارد که بچه بسیجی ها را به دست عدالت بسپارد و این کار را خواهند کرد . من از تمام ایرانیان که هنوز عشق به ایران دارند میخواهم که در مقابل این کثافتهای رژیم آخوندها در آمریکا وبخصوص در این جنگ سیاسی که بر سر لیست تروریستی است بیستند و کوتاه نیایند امروز صفها دارد مشخص می شود کی ها در صف آخوندها است و کی ها در صف ملت ایران است . و اما میخواهم چند کلمه هم در جواب سایت میرحسین موسوی کلمه بنویسم . دوستان من از شما انسانهای شریف و وطن پرست خواهش میکنم که یک سری به سایت میر حسین بزنید ببینید این قاتل قتل عامهای 1367 با چه بی رحمانه برمجاهدین حمله ور شده است اگر قلم را بدست خود خامنه ای جلاد میدادید بهش میگفتی برعلیه مجاهدین در این موقع چیزی بنویس من مطمئنم که نمی توانست اندازه این علف هرزه یعنی میرحسین بنویسد . باید گفت هوش میرحسین هوش تو کجا سبز واقعی کجا تو همان علف هرزه طویله ولایت بوده و هستی. تو اعتقاد داری که در چارچوب ولایت فقیه فعالیت بکنی ولی سبزهای واقعی میگفتند مرگ بر اصل ولایت فقیه سبزهای واقعی ریشه هایشان در عمق دریای خونهای پاک دارد . توی علف هرزه ریشه هایت در طویله ولایت فقیه است تو همان قاتل بوده و هستی بتاز به مجاهدین پاک ملت ایران که با مقاومتشان کاری میکنند که همه ای تان بالا میارید . تو همان میرحسین خمینی دجال هستی که وظیفه بسیجی خودت را در رابطه با سرکوب سبزهای واقعی به جا آوردی اون سبز که عکس خمینی دجال و خامنه ای جلاد را می کند لگد مال میکند اون جگر شیران خاوران را دارد اصلأ شبیه توی ترسو نیست. این هم که آخرین رذالتت بود که در سایتت تمام حرمت ها را دریدی . ولی این را بدانید عزم مجاهد شکست ناپذیر است اون قبرکثیف خمینی دجال را از خاک پاک ایرانزمین بیرون خواهند کرد . لعنت بر خمینی و تمام پیروانش باد زنده باد مبارزه با نظام پلید آخوندی زنده باد جمهوری ایرانی