ساندیس آمریکایی‌ هدیه ائی از بنیاد مستضعفان نیاک به عاشقان بیت ولایت در وزارت خارجه آمریکا

ساندیس آمریکایی‌ هدیه ائی از بنیاد مستضعفان نیاک به عاشقان بیت ولایت  در وزارت خارجه آمریکا !!
اطلاعیه کمیته امداد امام شاخه واشنگتن (نایاک) با پوزش خدمت برادران و خواهران بسیجی‌ مقیم در آمریکا به خاطر تحریم‌های ضّد انسانی‌ ( در فرهنگنامه اخوندهی واژه انسان معادل آخوند است ) از ورود ساندیس‌های ساخت کشور اسلامی جلوگیری شده و از این پس معادل استکباری آن را به شما دوستداران بیت ولایت در وزارت خارجه ارسال مینماییم.