اعتراف رئیس جمهور پیشین خامنه ای به تقلب در انتخابات

تاریخ ایجاد در 20 ارديبهشت 1392 
 http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6098038165278048431#editor/target=post;postID=2998521995828168087
 

آخوند محمد خاتمی، در سخنانی پرده از تقلب در انتخابات پوشالی حکومت برداشت.
وی که در جمع”دانشجویان“ سخنرانی میکرد با اعتراف به انزوای رژیم از سوی مردم گفت: ”بدترین وضعیت این است که جامعه یک طرف قرار بگیرد و آن چه به نام جمهوری اسلامی است، با نهادهایش در طرف دیگر قرار بگیرد“.
وي با اشاره به تقلبات ادامه می دهد:”دستگاه های رسمی اعلام می کنند که فلانی و فلانی را نمی گذاریم بیایند و افراد را به خاطر رابطه با آن ها تحت فشار و تهدید و حتی تنبیه قرار می دهند. آن چه مهم است این است که کسانی را که نمی خواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن چه می خواهند رأی بیاوریم!“
20 اردیبهشت 1392