عظما دودی پارتی! حالا وای وای !

میلیارد‌ها دلار سرمایه مردم ایران در ریخت و پاش اتمی‌ و غنی سازی دود شد و رفت هوا! حالا وای وای