طلوع آفتاب: دولت تدبیر و اعتدالِ روحانی : رکورد دار اعدام!

طلوع آفتاب: دولت تدبیر و اعتدالِ روحانی : رکورد دار اعدام!: بنا به گفته خبرگزاری هرانا،  سپیده دم روز پنج شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۲ حکم اعدام ۶ نفر در زندان مرکزی یزد اجرا گردید. بر اساس آمار، ر...