تشبثات جديد رژيم از طريق تواب تشنه به خون ايرج مصداقي
اطلاعات آخوندها تشبثات شکست خورده و سناریوهای مبتذل پیشین درباره قتل عام اشرف را از سر گرفته و از جمله مزدور مستعمل ایرج مصداقی را بار دیگر به میدان فرستاده است تا به بازنشخوار لجن پراکنیهای وزارت بدنام علیه مقاومت ایران بپردازد. ترهّات وزارت پسند، سریعاً در همان روز 28تیر در یک سایت دیگر وزارت اطلاعات (اینترلینک) منعکس شده است. مزدور مزبور در نقش مبتذل کارآگاه نظام، از جمله به بازسازی این سناریو می پردازد که مجاهدین خودشان ”مسعود دلیلی داخل“ را که ”محافظ مخصوص رهبری“ بوده و ”در طرحهای امنیتی ویژه، نقش حفاظتی“ داشته است، در سپتامبر 2011 تحت عنوان عنصر ”بریده“ بیرون فرستاده اند. خبر آن را هم ”از طریق کانالهای مجاهدین با اهداف خاصی به رژیم منتقل“ و یک سال بعد ”در 24تیر ماه 91 در سایت تابناک وابسته به محسن رضایی“ به چاپ رسانده اند! جانی دالر واواک آخوندها در ”واکاوی“ مسخره و دیرهنگام خود، مدعی است که مجاهدین ”سناریوی وحشتناکی را طراحی می کنند و در آن مسعود دلیلی را مزدور رژیم و خائن خود فروخته جا می زنند که پس از جدایی از مجاهدین نزد رژیم رفته و با توجه به شناختی که از اشرف داشته، یکان کماندویی رژیم را به محل آورده و تلفات بالایی را هم به سازمان تحمیل کرده است“. به همین خاطر ”مسعود دلیلی داخل به نوعی سرنوشتی مشابه سعید امامی داشت“ و هم چنان که خامنه ای ”تصمیم به حذف سعید امامی گرفت“ در مورد حذف دلیلی هم آقای رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران تصمیم گرفته است! دلیلش هم این است که ”مجاهدین بعد از یک روز به نیروهای عراقی اجازه ورود به اشرف“ را داده اند، ”تعداد کشته شده های مجاهد را 52نفر اعلام کردند“ و ”با صحنه سازیهای گوناگون ابتدا کوشیدند جنازه پنجاه و سوم را متعلق به یکی از کماندوهایی که به اشرف حمله کردند جا بزنند“. برخلاف ادعای مزدور مستعمل، مجاهدین هیچ گاه از آمدن ”یکان کماندویی رژیم“ به اشرف سخنی نگفته اند. این حرف دقیقاً برای در بردن مالکی و استخبارات و مشاور امنیتی حکومت عراق ابداع و  توسط پاسدار قاسم سلیمانی و اطلاعات آخوندها به مزدوران برون مرزی رژیم ابلاغ شده است.

ادامه:
 http://bit.ly/1nGz0Uc


 .