شرم بر وزارت خارجه آمريکا


جابجايي از اشرف بدليل شکست دولت عراق در تامين حداقلهاي انساني مورد نياز متوقف شده است.
"اگر يکبار فريبم دهي شرم بر تو اما اگر دوبار فريب بخورم شرم بر من"
بزنجير کشيدن مجاهدين که اصلي ترين اپوزيسيون ملايان ستمگر هستند, توسط وزارت خارجه شگفت آور نيست. تحريف حقايق نه تنها بدکرداري اين وزارت را روشن ميکند بلکه به ما ياري ميدهد تا سوالات بيشماري را که توسط مجاهدين مطرح ميشود درک کنيم:
چطور يک کيسه سيمان براي امنيت ملي آمريکا ميتواند خطرناک باشد؟
يکي از اقلامي که روي آن بحث شده تهيه مخلوط بتُن براي اعضاي مجاهدين در ليبرتي است که ساکنان ميخواستند با هزينه خود خريداري و مسيرهاي پياده روي را براي افراد معلول فراهم نمايند
ناتواني اين افراد در اثر حملات خشونتبار نيروهاي عراقي بوجود آمده که با هاموي ها و سلاح هاي آمريکايي در سالهاي 2011 و 2009 صورت گرفت.
تعجب آور رفتار وزارت خارجه است که ساکنان را تهديد نموده و تهيه نيازهاي پايه اي را منوط به بستن اشرف ميداند. اين نقش يک جاني دون پايه بوده و بطور باورنکردني دور از پايين ترين سطوح سياسي است.


چگونه يک وسيله نقليه براي افراد معلول در مجتمع بياباني غير ضروريست؟
يک وجدان گناهکار به متهم نيازمند نيست:
طي حمله خشونتبار به کمپ اشرف در سال 2011 بيش از 1000 تن از ساکنان بيدفاع بطور جدي زخمي و ناقص شدند. اکثريت 24 پارلمان در سراسر دنيا اين تراژدي را محکوم کردند و نقش آمريکا و اطلاع قبلي آن را از حمله زير سوال بردند. شروطي سخت براي جلب کمک بين المللي به قربانيان در راستاي نيازهاي انساني تصريح شده شان بدون در نظر گرفتن گرايشات سياسي وجود دارد.
کميته امور خارجه مجلس نمايندگان آمريکا را بدليل سهل انگاري در جريان قتل عام 2011 استيضاح نمود. دانيل بنجامين هماهنگ کننده وزارت خارجه براي مبارزه با تروريسم همه حقايق موجود را منحرف نموده که تنها خودداري آمريکا را در رعايت قوانين اساسي انساني نشان داده و بطور جدي در سمت سنگين فرشته عدالت ميگذارد . براي صدها زخمي و معلول از صدمات 2011 محروميت از توان حرکت کردن محروميت از آزادي است.
نمايش ژست انساندوستانه مقامات وزارت خارجه تنها براي سود بردن دولت اوباما در گرماگرم مسابقه انتخاباتي بوده است.در اين شرايط ويژه بنظر ميرسد که شاهين چشمان جنگ طلبان را برگزيده است.
آيا آب و غذا و سايبان براي حفاظت در برابر خورشيد سوزان در حرارت 60 درجه سانتيگراد در هر حالتي تضعيف "حق حاکميت عراق" و بخطر افتادن منافع آمريکاست؟
2000 تن در سرپناه هاي موقتي با درجه حرارت بالاي 60 درجه سانتيگراد زير آفتاب و بدون سايبان چپانده شده اند در حاليکه ژنراتورهاي برق براي پمپ آب و سيستم هاي خنک کننده مجاز نيست . اين واقعيتهاي ملموس نگرانيهاي کمپ ليبرتي است.
همه نيازها ماهرانه توسط عناصر عراقي وفادار به رژيم تهران بعد از مذاکرات مشاهده شده توسط نمايندگان سازمان ملل و آمريکا ممنوع شده است. اين البته براي فارغ شدن ناظران از شرمشان در اثر شکست موظف نمودن عراقي ها به انجام تعهداتشان ميباشد.
فصل سوم تفاهم نامه تصريح ميکند که دولت عراق به حقوق انساني ساکنان کمپ احترام گذاشته و آن را تضمين مي نمايد و دولت عراق اجازه ميدهد که ساکنان نيازهاي اساسي خودرا با منابع مالي خود فراهم آورند. اين نيازها شامل غذا و آب و وسايل ارتباطي و کالاهاي بهداشتي و ابزار نگهداري و تميز کردن است.


از روزي که تفاهمنامه بدون رضايت ساکنان بين سازمان ملل و عراق امضا شد ساکنان از نيازهايشان محروم شده اند .وارونه تعهد نشان داده شده توسط ساکنان است تا به تفاهمنامه کمک کند و مانع تلاشهاي نرم مالکي براي گول زدن ناظران آمريکا و سازمان ملل و نقض مداوم توافقات شود.
هفته ها بحث نمايندگان ساکنان و طرفهاي عراقي-آمريکا و سازمان ملل درباره نيازهاي اساسي ساکنان ليبرتي خسته کننده و زننده است. جلسات آشکارا با حيله ديپلماتيک و بيرحمانه و خودنمايي سياسي طرف عراقي وامريکايي اداره شده است.ليست نيازهاي ساکنان ماهرانه اوراق ميشود هنگامي که عناصر عراقي يک ورژن تازه راه حلها را ارائه داده و وانمود ميکنند که در راستاي انتظارات بازي ميکنند.
با توجه به گزارش بستگان ساکنان اقلامي نظير ژنرانورهاي قدرت گرانقيمت که توسط ساکنان خريداري شده در ليست سياه بوده در حاليکه از ساکنان خواسته شده که ورژن قديميتر همان را از کشورهاي جهان سومي بخرند. تنها فرض اساسي براي اين امر آماده سازي بزرگي است براي يک غارت بزرگ در کمپ اشرف پس از اينکه بطور کامل ساکنان به کمپ جديد جابجا شده باشند. ليست نيازهاي ساکنان در برابر نقشه ها و اقدامات براي گرسنگي و تشنگي دادن و اجبار آنها به دست و پنجه نرم کردن تحت فشار واقعگرايانه است.


رژيم تهران که سلطه سياسي عظيمي در بغداد و بعد از تخليه آمريکا دارد از وجود هواداران مجاهدين در نزديکي خود وحشت کرده است.بنابرين هر دو رژيم نقشه قتل عام 3400 مرد و زن و کودک که اشرف را خانه خود ساخته بودند و يا اجبارشان به تسليم تا پايان سال گذشته را از تخم درآوردند .
بهر حال نقش آمريکا تحت بررسي بين المللي است.
مجاهدين و ساکنان اشرف تست تورنسل آمريکا در برابر چشمان همه ملل منطقه هستند.اين يک پيام روشن و صريح توسط نمايندگان خاورميانه و شاخ آفريقا بود که به اين جنبش بعنوان "کليد صلح و مقابله با بنيادگرايي اسلامي" مينگريستند.
بنظر ميرسد که مجاهدين ژست حسن نيتشان را تحويل داده اند و اکنون توپ در زمين آمريکاست. دولت آمريکا تا کجا حاضر است که با ستمگران همراهي کند؟
ايا بانوي آزادي در حال مرگ است؟