اجراي قوانين بالاترين يا تبعيض عليه سرنگوني طلبان؟در ادامه سركوب گسترده طرفداران براندازي در بالاترين در ماه مي، روزانه چندين حساب از طرفداران براندازي در بالاترين بسته مي شود. كساني كه حسابشان بسته مي شود اين را به عنوان تبعيض عليه طرفداران براندازي از سوي بالاترين، كه گويا توسط اصلاح طلبان كنترل مي شود تلقي مي كنند. من در اين قضاوت ترديد داشتم تا اين كه ديروز وقتي خواستم حسابم لاگين كنم، اين پيام را ديدم «ورود شما موفقيت‌آميز نبود. حساب شما توسط سيستم اتوماتيک بالاترين يا مديريت سايت، به دليل ارسال لينک از سايت کپي کار بسته شده است».

با ديدن اين پيام، تنها چيزي كه به ذهنم زد اين بود كه حلقه بر گرد سرنگوني طلبان در بالاترين هر روز تنگ تر مي شود. با اين حال به خودم گفتم تا ذره اي آزادي هست بايد ماند و سرنگوني را تبليغ و عليه تبعيض افشاگري كرد.

حرف من با بالاياراني كه حسابم را به بهانه لينك گذاشتن از سايت كپي كار بسته اند اين است كه من از كدام سايت كپي كار لينك گذاشتم؟

آخرين لينك من از وبلاگ خودم است كه يك خبر از خبرگزاري فارس را نقل كرده و به نقد كشيده‌ام، اگر منظور شما اين خبر است كه بايد بگويم هر كودك دبستاني مي فهمد كه در اين لينك خبر خبرگزاري فارس به طنز و به نقد كشيده شده است! آيا به نقد كشيدن يك مطلب از سايت كپي كار هم غيرقانوني است؟ پس اين را هم به قوانين خودتان اضافه و اعلام كنيد!

لينك مورد اتهام اين است: خبرگزاري فارس: كنترل اينترنت مراكز حساس دولت عراق در دست مجاهدين است (https://balatarin.com/permlink/2012/7/11/3084129)

اميدوارم كه اقدام بالايار مربوطه از روي سوءتفاهم و اشتباه انجام شده باشد كه در اين صورت اشتباه قابل تصحيح است و مي توانيد حساب من را باز كنيد. در غير اين صورت من حساب جديد باز مي كنم و كارم را براي تبليغ سرنگوني و افشاي تبعيض در بالاترين با شناسه جديد ادامه مي دهم
، دارکوب 
DARKOB