پرواز پرستوها: تصاويري از تظاهرات دلواپسان توافق اتمي در اصفهان :...

پرواز پرستوها: تصاويري از تظاهرات دلواپسان توافق اتمي در اصفهان :...:  فضای جشن و پیروزی‌نمایی رژیم در مورد زهرخوران هسته‌یی، يك روز هم  دوام نیاورد و اکنون آنچه حتی بر فضای تبلیغاتی رژیم حاکم است، بیشتر ابرا...