ای قلم به حرمت علم و دانش به من بگو خمینی چه موجودی بود؟

ایکاش قلم توانای داشتم درد ملتم را به آن می گفتم و آن نیز این دردها را بیان می کرد و برای ثبت در سینه تاریخ . و نسلهای آینده با خواندن این نوشته با پدران و مادران قهرمان خود آشنا میشدند . ای قلم به حرمت علم و دانش به من بگو ( خمینی) چه موجودی بود ؟ ) خمینی فتوا میداد که خون اعدامی را قبل از اعدام بکشند . خمینی فتوا میداد هر کس مخالفش بود قتل عام بکنند . خمینی همه چیز را برای سر پا ماندنش حلال میکرد جنگ برای ویران کردن ایران را نعمت اللهی میدانست . مخالفانش را از کفارهم بدتر مینامید . شعارش جنگ و نابودی بود . خمینی دشمن علم و دانش بود .

 او دانشگاه را میبست و از آن انقلاب فرهنگی اسم میبرد . دانشگاه را دشمن خود اعلام کرده بود .خمینی  دشمن دانشجو و استاد بود  . خمینی مال و جان و ناموس مخالفانش را برای اراذلش حلال کرده بود . خمینی تجاوز به زندانی را ثواب میدانست . خمینی به هیچ کس رحم نمیکرد حتی به نزدیک ترین فرد به خودش ( آقای منتظر...) خمینی صاحب یک مزرعه بود با شیطان شریک بود  در آن مزرعه تخم نفاق و بی شرفی و بی حیایی و بی هویتی  و کشت و کشتار و تجاوز و جنایت  و دست بریدن و پا بریدن گرسنگی و بدبختی  و جهالیت ... میکاشت  .

این تخم حروم که کاشته بود تعدادی علف هرزه به بار آمده است مثل خامنه ای مثل خاتمی مثل رفسیجانی ووو البته خارج از اینها یک تعداد عمله نیز به وجود آمده است در واقع به اینها میشود گفت عمله های مزرعه خمینی و شیطان در کشورهای اروپا و آمریکا شب و روز برای نگهداشتن علفهای هرزه مزرعه خمینی و شیطان کار میکنند مثل علیرضا نوری زاده مثل هوشنگ امیر احمدی مثل ایران گیتی های آمریکایی مثل رضا ری تکیه و مثل تریتا پارسی ها ... در سرزمین ما یعنی ایران و با اسم امروزش مزرعه خمینی و شیطان . فقر بی داد میکند انسانها آنقدر گرسنه میمانند مجبور میشوند تن خود را بفروشند و زندگی را ادامه بدهند و یا عضای بدنشان را به فروشند و یا دزدی بکنند شکم فرزندشان را سیر بکنند اگر این افراد دستگیر بشوند تن فروش را سنگسار میکنند دزد را دست و پایش را قطع میکنند . ولی جالب این است که جرم این انسانهای  قربانی شده را  دزدان میلییاردی تعیین میکنند و حکم به اجرای آن را صادر میکنند ...

بله سی و چند سال است که این دیوان در سر زمین ما حکمرانی میکنند . اگر کسی در مقابل این همه جهل و جنایت بلند شود و پا به میدان مبارزه بگذارد اسمش را میگذارند منافق و یا محاربه و یا ساختارشکن و یا ضد اسلام و انقلاب و وو جالب است که تعدادی از آن تخم های حروم که در مزرعه خمینی و شیطان سبز شدند در مقابل قربانی صف آرای میکنند تیغ جلاد را تیز میکنند و دست و پای قربانی را می بندند و درآخر نیز بهش مارک وطن فروشی میزنند . بخدا قسم فرزندان ایران زمین بی باک ترین و قهرمان ترین و شجاع ترین و فداکارترین و با یک کلمه نایاب ترین گوهران زمانند ما با چشم دیدیم و شاهد قهرمانی آنها بوده و هستیم جنبش به اسم سبز راه انداختند چه دختر و چه پسر چه قهرمانانه ایستادند و با خون خود به پای کارنامه خود که همانا سبز برانداز بودند مهر شرف زدند ولی در این میان علف های هرزه مزرعه خمینی و شیطان تلاش میکنند خودشان را در چارچوب ولایت مطلقه فقیه سبز نشان بدهند و اسم رسم سبزهای واقعی را بدزدند .

ولی باید بگویم به اسم انسان و حرمت و  کرامت  انسان قسم ما راه شهیدان را به هر بهای که تمام بشود ادامه خواهیم داد . تسلیم و سازش از ما دور باد ما حرف عزیزان شهیدمان را تکرار میکنیم مرگ بر اصل ولایت فقیه . درود بر ضد ولایت فقیه  درود بر براندازان بی باک درود بر جوانان بی باک وطنم درود درود درود

BY: Khanbaba Khan.