جنگ جنگ تا مهدی بیاد راه قدس از کربلا میگذارد جنگ نعمت الهی است

جنگ جنگ تا مهدی بیاد راه قدس از کربلا میگذارد جنگ نعمت الهی است
امروزها سالگرد آتشبس جنگ خانمانسوز است من هم  بیاد جنگ که هشت سال طول کشید صدها هزار کشته و معلول بجا گذاشت بقول خود مسئولان نظام مقدس ولایت جهل و جنایت بیش از هزار میلییارد دلار خرجش شد افتادم . ولی بنظر میاد خیلی ها عامل اصلی این جنگ را یا فراموش کرده اند و یا اینکه میخواهند قربانیان این جنگ لعنتی را دوباره قربانی بکنند وعامل اصلی این جنگ ویرانگر را تبرئه بکنند  ولی سخت در اشتباهند تاریخ به هیچ مرد و یا نامرد رحم نمیکند عمل هر شخص را به پای خودش مینویسد


. هرکس باید  حساب کارهای که کرده به ملت پس بدهد . نمیشود به راه انداختن کارناوال های دجال گونه تاریخ را عوض کرد و بجای جلاد  دیگران را قربانی کرد. خمینی با تمام دجالیتش جنگ نعمت الهی است جنگ را آنقدر ادامه میدهیم که تا مهدی بیاد ویا تا یک خانه در تهران سرپا است جنگ را ادامه میدهیم و یا راه قدس ازکربلا میگذارد و یا جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم ویا صلح حرام است در واقع دجالیت به اوجش رسیده بود برای اینکه جوانان را گول بزند یک روز در میان خمینی جلاد میگفت برای من لباس بسیجی بیارید میخواهم به جبههه بروم و یا میگفتند نماز ظهر را در کربلا میخوانیم نماز مغرب را در قدس با امامت خمینی خلاصه یک روز ناخداگاه اون دیوی که همش عربده جنگ جنگ سرمیداد یعنی خمینی دجال آمد گفت من آتشبس را قبول میکنم ولی این صلح بدتر از زهراست من به سرمیکشم بماند که براثرهمان زهر به درک رفت کار نداریم . من چند تا  سئوال دارم یک چرا بعد از بیست و چند سال هنوز با دولت عراق صلح نامه امضا نمیکنید ؟ الان که دولت عراق دست نشانده خودتان است بهتر میتوانید امتیاز بگیرید چرا صلح نمیکنید ؟ آیا این برنامه صلح را نگهداشتید هر وقت دولتی دیگر در عراق به سرکار آمد باز جنگ راه به اندازید؟ سئوال زیاد است ولی من سعی میکنم کم سئوال کنم آیا در این نظام شیطانی ولایت وقیح کسی هست بعد از بیست و چند سال  به ما بگوید چرا خمینی صلح را بدتر ازجام زهر خواند ؟

خلاصه ما میخواهیم بدانیم بعد از این همه کشته و معلول و ویرانی دست آورد این نعمت الهی چه بود؟ چرا مجاهدین اسیرکه محکومیتشان تمام شده بود قتل عامشان کردید؟ نکنی همان مجاهدین صلح را به خمینی تحمیل کردند و جام زهر را بگلویش رختند و مجبورش کردند که بیاد بگوید من خمینی دست از همه دجالیتهایم برمیدارم دیگر نمیگویم جنگ جنگ تا مهدی بیاد و دیگر نمیگویم جنگ نعمت الهی است دیگر نمیگویم راه قدس از کربلا مگذارد یک کلام جام زهر به سر میکشم که صلح را قبول میکنم ولی هیچ کس حق ندارد بپرسید چرا زهر را نوشیدی . ببینید هموطنان دجالیت خمینی را نگاه میکنید بعد از یک جنگ هشت ساله هیچ حقی برای این ملت به رسمیت نمیشناسد که حداقل ازش بپرسند که جریان این زهر چه بود؟ لعنت بر خمینی و تمام پیروانش و تمام آنان که در چارچوب این ولایت جهل و جنایت میخواهند به ملت بزرگ ایران آزادی بدهند لعنت لعنت لعنت

 By: Khanbaba Khan.